Biodiversiteit en Participatie


Deelproject Biodiversiteit en Participatie

Trekker: Landschapsbeheer Drenthe in samenwerking met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD).

Lijkt het u leuk om mee te denken over de toekomst van het landschap en de natuur van de Drentsche Aa in en rondom uw dorp? Wilt u meer te weten komen over bijzondere verhalen en kenmerkende elementen van het landschap bij u in de buurt?

Landschapsbeheer Drenthe en de BOKD gaan de komende jaren (2021-2023) in meerdere dorpen in de Drentsche Aa aan de slag om samen met bewoners, agrariërs, bedrijven en andere gebiedspartners de natuur en het landschap in de ‘schijnwerpers’ te zetten. Vanuit de overkoepelende Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 is dit project vooral bedoeld om op dorpsniveau daar verder invulling aan te geven.

Zo zullen in samenspraak met de bewoners in de deelnemende dorpen excursies en lezingen georganiseerd gaan worden rondom thema’s natuur en landschap. Het uiteindelijke doel is om per dorp wensen en ideeën te bundelen in concrete plannen en een visie op het landschap voor de komende jaren. In de vervolgjaren kunnen deze plannen stap voor stap uitvoering krijgen. Lijkt het u leuk en ziet u kansen om met uw dorp deel te nemen aan dit project? Het projectteam verneemt dit graag!

Meer informatie en aanmelding / contactpersoon Landschapsbeheer Drenthe

Stefan Pronk s.pronk@lbdrenthe.nl 06-50744116
Website: Landschapsbeheer Drenthe - Project Impuls Nationaal Park Drentsche Aa