Duurzaam Toerisme


Voor het deelproject duurzaam toerisme ligt het initiatief bij Recreatieschap Drenthe (met als penvoerder Stichting Cultuurtoerisme Drenthe). Uitgangspunt voor deze projecten is enerzijds een duurzame ontwikkeling van toerisme zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van de parken en inwoners zo min mogelijk overlast ervaren en anderzijds een ontwikkeling waarbij inwoners economisch kunnen profiteren van toerisme.

Uitgangspunt voor deze projecten is enerzijds een duurzame ontwikkeling van toerisme zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van de parken en inwoners zo min mogelijk overlast ervaren en anderzijds een ontwikkeling waarbij inwoners economisch kunnen profiteren van toerisme.

Een betere regionale samenhang tussen dorpen, tussengebied, randgebieden en kerngebieden is de ambitie. Daarvoor is het nodig om o.a. de merkidentiteit van het Nationaal Park Drentsche (pdf, 4.4 MB) Aa uit te bouwen, de betrokkenheid van recreatiebedrijven en recreanten bij de parken te vergroten, de samenwerking en het ondernemerschap in duurzaam toerisme te versterken en te investeren in de kwaliteit van de recreatieve infrastructuur (waaronder ook beleeflocaties en bezoekerscentra).

Bezoekersmanagement

Doel is om te komen tot gebieden waar bezoekers vanuit de dorpen en de verblijfsaccommodaties slim worden geleid naar de juiste plaatsen en routes. Hier varen ook economische belangen wel bij, aangezien de bestedingen vooral plaatsvinden bij recreatiebedrijven en bij de middenstand in de dorpen. Een goede zonering en bezoekersmanagement zijn daarbij belangrijke instrumenten. Zie hiervoor het Bezoekersmanagementplan Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa 2.0 (2019) (pdf, 11 MB)

Meer informatie en aanmelding / contactpersoon Recreatieschap Drenthe

Ingeborg de Groot | Drift 11c │ 7991 AA │ Dwingeloo │ 0521 593 210 |