Duurzaam Toerisme


Voor het deelproject duurzaam toerisme ligt het initiatief bij Recreatieschap Drenthe (met als penvoerder Stichting Cultuurtoerisme Drenthe). Uitgangspunt voor dit deelproject is het versterken van toerisme op een economisch vitale wijze een ecologisch houdbare wijze en een sociaal aanvaardbare wijze.

In het Drentsche Aa gebied is er op het gebied van duurzaam toerisme winst te behalen op de terreinen van zichtbaarheid, gastheerschap, locaties voor ontvangst en beleving en samenwerking tussen ondernemers en organisaties in het gebied rondom gezamenlijke bestemmingsontwikkeling. Het project voor duurzaam toerisme investeert in deze terreinen om toe te werken naar een Nationaal Park nieuwe stijl. Het bestaande Activatieplan Drentsche Aa, de merkidentiteit van het Nationaal Park Drentsche (pdf, 4.4 MB) en het Bezoekersmanagementplan 2.0 (pdf, 11 MB) vormen hierin belangrijke leidraden.

Bezoekersmanagement

Ambitie is om te komen tot gebieden waar bezoekers vanuit de dorpen en de verblijfsaccommodaties slim worden geleid naar de juiste plaatsen en routes met kwalitatieve ontvangst- en beleeflocaties waaronder een bezoekerscentrum. Hier varen ook economische belangen wel bij, aangezien de bestedingen vooral plaatsvinden bij recreatiebedrijven en bij de middenstand in de dorpen. Een passende zonering en bezoekersmanagement zijn daarbij belangrijke instrumenten.

Meer informatie en aanmelding / contactpersoon Recreatieschap Drenthe

Ingeborg de Groot | Drift 11c │ 7991 AA │ Dwingeloo │ 0521 593 210 |