Transitie Landbouw


Deelproject Transitie Landbouw

Het projectonderdeel Transitie Landbouw heeft als doel om een studie te doen naar de technische en financiële mogelijkheden van een verlichting van het bouwplan voor de akkerbouwer en van blijvend, kruidenrijk grasland voor de veehouder. Deze studie naar de implementatie van natuurinclusieve landbouw concentreert zich op percelen die in de nabijheid van waterlopen liggen. Het deelproject is te zien als de opvolger van het EIP-project Bio-economie Drentsche Aa.

Uitgangspunt hierbij is dat de uitkomst moet bijdragen aan het creëren van korte kringlopen en aan een meerwaarde voor lokale afzet van de voortgebrachte producten. Het belang van een besparing op stikstof en energie, en een vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide wordt gekoppeld aan een duurzaam perspectief voor de landbouw in het gebied. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat het projectonderdeel een positieve bijdrage moet leveren aan de biodiversiteit en aan de bodem- en waterkwaliteit.

Zie de website van AND voor de projectpagina.

Penvoerder: Agrarische Natuur Drenthe
Projectleider: Geertje Enting | info[at]geertjeenting.nl | 06-55766883